Visie

Visie

Zelfontdekkend leren
Als je zelf een bepaalde ontdekking doet en tot een oplossing komt van een probleem, dan maakt dit je trots en het zorgt ervoor dat je het geleerde goed onthoudt. Ik stel dan ook vooral vragen aan mijn leerlingen. Ik vraag wat iemand heeft begrepen, wat iemand aan het doen is, wat de reden is van een bepaalde aanpak, wat er nodig is om tot de oplossing te komen en waar een dergelijke som eerder voorkwam. Zo komt een student meestal zelf tot de oplossing.

Zelfvertrouwen opbouwen
Zelfvertrouwen hebben is eigenlijk het allerbelangrijkst bij het doen van wiskunde. Als je dit hebt en je gaat ervoor, dan zul je de wiskunde bijna zeker gaan beheersen. Voor het grootste gedeelte creëer ik dit zelfvertrouwen door het hierbovengenoemde zelfontdekkend leren. Als je een prestatie echt zelf hebt geleverd geeft dit zelfvertrouwen.

Oefenen, oefenen, oefenen!
Het klinkt erg ouderwets, maar ik ben er van overtuigd dat wiskunde alleen goed kan worden beheerst door veel te oefenen. Bijna iedereen kan het dan leren. Bij de ene persoon komt eerst het begrip en daarna wordt de wiskunde ingeslepen. Maar er zijn ook mensen die de wiskunde pas echt gaan begrijpen door het eerst gewoon heel vaak te doen. Maar bij iedereen is oefenen belangrijk.

Onderwijs op maat
Omdat iedereen anders leert en baat heeft bij een ander soort begeleiding, geef ik altijd eerst een proefles/ intakegesprek. In dat gesprek gaan we kijken of het klikt, waar de problemen zitten en welke soort begeleiding gewenst is. Zo kan ik de bijlessen het best afstemmen op wat de student nodig heeft. Ook kun je alvast proeven van mijn manier van bijles geven, want we gaan na een korte kennismaking meteen aan de slag!

Rust en een goede werksfeer
Om lekker aan de slag te kunnen en wiskunde met iets positiefs te kunnen associëren, is het belangrijk om ontspannen te zijn. Dit doe ik doormiddel van een kop thee of een glas frisdrank en een kort gesprekje over hoe het met de wiskunde gaat. Daarna kunnen we hard aan het werk. Helaas is dit vanwege de Coronamaatregelen nu niet mogelijk. Ik hoop dit zo snel mogelijk weer te kunnen doen.