Groepsbijles

Groepsbijles

Groepslessen zijn bijlessen die plaatsvinden in groepjes van maximaal 3 personen. De duur van de lessen kan 1 of 2 uur zijn. Deze bijlessen zijn vooral bedoeld voor mensen die na een heldere uitleg redelijk zelfstandig aan de slag kunnen gaan met sommen maken. Je hebt vooral bijles nodig om de uitleg eens op een andere manier aangeboden te krijgen dan op de manier van je eigen docent. Wat je verder nodig hebt is een rustige omgeving waar je goed kunt oefenen en waar je terecht kunt met je vragen.

Hoe ontstaat een groepje?
Een groepje kan op verschillende manieren tot stand komen. Het kan zo zijn dat jij je alleen aanmeldt en bij mij aangeeft dat je graag in een groepje les wilt hebben. Ik kijk dan of er een groepje beschikbaar is. Als jij op dat tijdstip kunt, dan plaats ik je in de betreffende groep. Meestal zal het niet zo zijn dat leerlingen van gelijke niveaus bij elkaar komen. Dit is ook niet persé noodzakelijk. Als leerlingen van verschillende scholen komen zijn ze toch meestal niet tegelijkertijd met hetzelfde onderwerp bezig. Iedere leerling zal een eigen uitleg nodig hebben. Zolang er geen groep voor jou beschikbaar is zul je privéles krijgen tegen het tarief van een privébijles.
Het kan ook zo zijn dat jij je samen met één of twee personen van jouw niveau (waarschijnlijk uit jouw klas) aanmeldt. We gaan dan met zijn allen op zoek naar een geschikt tijdstip.

Hoe ziet een les eruit?
Aan het begin van een bijles bedenkt iedere student/leerling wat hij precies wil gaan leren en maken. We spreken af welke sommen er geoefend gaan worden. Iedere leerling gaat voor zichzelf sommen maken. Ik loop vanaf dat moment rond om te kijken of er mensen vast lopen. Ik controleer rijtjessommen op juistheid, ik geef stukjes uitleg en ik stel vragen om te kijken of iedereen heeft begrepen wat hij aan het doen is. We eindigen de les door bij iedereen na te gaan of de voorgenomen doelen zijn gehaald. We bekijken dan ook of het goed is dat iemand thuis nog wat sommen oefent. Hier komen we dan de les daarna op terug. Na de les noteer ik in een dossiers wat ik heb geconstateerd bij iedere student. Door de ontwikkeling bij te houden constateer ik het snel als iemand niet de juiste begeleiding heeft of als er een probleem is op het gebied van de basiskennis en -vaardigheden.