Bijles Wiskunde

Privé bijles Voor wie is privéles bedoeld? Voor het kiezen voor privébijles kunnen allerlei redenen zijn. U maakt als klant uiteraard zelf die keuze. Mijn idee is dat het vooral helpt bij de volgende soorten leerlingen: leerlingen die zich over iedere stap onzeker voelen, leerlingen die na een stuk uitleg steeds vastlopen, leerlingen die snel opgeven als ze alleen aan de slag gaan en leerlingen die een grote achterstand snel willen wegwerken. Bij de laatste categorie is vaak veel uitleg nodig en worden de oefeningen vooral thuis gedaan. Hoe werkt het? Ik begin een bijles altijd met de vraag wat de leerling die les wil leren. Ik wil dat mijn studenten zich afvragen waar het precies mis gaat en wat ze dus nog moeten leren. Des te beter je kunt nagaan waar je het niet begrijpt, hoe beter je datgene zult overzien wat je wél onder de knie hebt. Het is goed voor je zelfvertrouwen als je merkt dat je zelf een heel eind bent gekomen. Leerlingen kunnen snel geneigd zijn te zeggen dat ze er helemaal niets van begrijpen. Na te hebben bepaald wat we gaan doen in een bijles, geef ik een stukje uitleg over datgene wat niet begrepen is. Ik stem de hoeveelheid uitleg af op de persoonlijke wensen van de bijlesstudent. De één heeft behoefte aan veel uitleg en kan daarna thuis verder komen. De ander heeft juist de behoefte aan het oefenen van sommen met mij ernaast. Na de uitleg laat ik de student zelf sommen maken. Hierdoor leer je de wiskunde pas echt beheersen. Tijdens deze fase laat ik de student zo veel mogelijk zelf puzzelen aan een som. Mijn taak is dan om de leerling vragenderwijs naar het antwoord te coachen. Hierdoor zorg ik steeds dat mijn leerlingen aan het denken worden gezet over iedere stap die ze zetten. Als een leerling een som zelf kan oplossen, dan geeft dat bij beiden veel voldoening. Aan het einde van de les bekijken we of we de doelen hebben gehaald en dan bepalen we samen of het handig is om thuis zelfstandig nog wat te oefenen. Hier kom ik de volgende les dan op terug. Na de les Na de les noteer ik in een dossier wat ik heb geconstateerd bij de bijlesstudent. Zo constateer ik het snel als iemand niet de juiste begeleiding heeft of als er een probleem is op het gebied van de basiskennis en basisvaardigheden. Als het nodig is kan ik de aanpak op deze manier tijdig bijstellen.